• เติมเต็มความไว้ใจ เติมเชื้อไฟให้ธุรกิจอุตสาหกรรม
  • RBK-ENERGY.COM

จำหน่ายขี้เลื่อยอัดเม็ด (wood pellet),
Wood Chips (ไม้สับ), Sawdust (ขี้เลื่อย), Palm Shell (กะลาปาล์ม)

เนื่องจากได้ตระหนัก และเล็งเห็น ความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นพลังงานทางเลือกอีกทางหนึ่งของประเทศซึ่ง นับวันพลังงานสำรองของประเทศจะมีเปอร์เซ็นต์ตัวเลขที่ลดลงทุกที จนอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤตการณ์พลังงานสำรองในอนาคตอันใกล้

ไม้สับ
ไม้สับ

นำมาผ่านกระบวนการสับย่อยให้กลายเป็น ชิ้นเล็กนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

ขี้กบ - ขี้เลื่อย
ขี้กบ - ขี้เลื่อย

เป็นผลพลอยได้จากการเลื่อยไม้ มีลักษณะเป็นผงไม้ละเอียด

กะลาปาล์ม
กะลาปาล์ม

ส่วนหนึ่งที่ได้จากผลปาล์ม กะลาปาล์มนี้จะอยู่ ระหว่างเส้นใยปาล์มที่ติดเปลือกด้านนอกสุด